85833 - Σημειώσεις περί Σεφεριάδη 1

Ν. Λυγερός

1951-1955
• Η Κύπρος είναι ο χώρος όπου τα θαύματα λειτουργούν ακόμα.
• Εισβολή 1570-1571
• Συνέδριο του Βερολίνου 1878
• Προσάρτηση Κύπρου από το ΗΒ το 1914.
• Συνθήκη Λωζάνης 1923 [Άρθρα 20 και 21]
• 1931 Εξέγερση εναντίον των Άγγλων
Απομάκρυνση Βενιζέλου από την Κύπρο.
• 1947 Ανεξαρτησία της Ινδίας [Παράδειγμα προς μίμηση]
• 1953 Σεφεριάδης στην Κύπρο.
• Συνάντηση με Νίκο Κρανιδιώτη [Γραμματέας του Αρχιεπισκόπου]
• Απάντηση: Μου ζητάτε τώρα, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον τρομερό εμφύλιο, από εμάς να εναντιωθούμε στους συμμάχους μας, ενάντια σε αυτούς που σήμερα μας υποστηρίζουν μέσα στο δόγμα Truman. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα. Προσωπικά συμφωνώ μαζί με τις ιδέες σας, ότι οι Κύπριοι, ως ανεπτυγμένοι  Έλληνες, θα έπρεπε να έχουν πλήρη αυτοδιάθεση.
Πρόσκληση
6 Νοε. 1953 Λευκωσία
Οι Έλληνες φοβούνται τις επαφές που θα κάνει με Άγγλους.
Οι Άγγλοι φιλικοί αλλά το πλαίσιο αντιπαλότητας υπάρχει.
Αντιαγγλικό αίσθημα των Κυπρίων.
Πηγαίνει στην Κύπρο για οικονομικούς λόγους.
Διακοπές πιο φθηνές από τον Λίβανο.