85919 - Καταγραφή: Αρχή νέας αποστολής

Ν. Λυγερός

Είμαστε στη Γαλλία, έτοιμοι για τη νέα αποστολή, θα περάσουμε από τη Γερμανία κι απ’ την Ελλάδα για να καταλήξουμε στην Κύπρο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν είμαστε σ’ αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, καταλαβαίνουμε τις διαφορές όταν υπάρχουν κρίσεις στον κόσμο, θα τις αναλύσουμε μέσω αυτών των χωρών και πώς βλέπουν τα πράγματα σ’ αυτή τη συγκεκριμένη φάση έτσι ώστε να έχουμε μια άποψη η οποία να είναι πιο ολοκληρωμένη και βέβαια πιο ανθρώπινη.