85925 - Καταγραφή: Στρατηγική διαχείριση κρίσης στην Μέση Ανατολή

Ν. Λυγερός

Στην κρίση που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή υπάρχει ένα θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι το επικοινωνιακό. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για μία πολεμική φάση αλλά πρόκειται για έναν πόλεμο στον τομέα της επικοινωνίας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι προσπαθούν μερικοί παίκτες, να ερμηνεύσουν με έναν διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα των γεγονότων, που έγιναν στις 7 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να κάνουν διορθωτικές κινήσεις και να φανεί ότι τελικά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Όμως αυτό που βλέπουμε επί της ουσίας είναι ότι, σε βάθος δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, είναι καθαρά επικοινωνιακό, όλα λειτουργούν μόνο και για την επικοινωνία, διότι πολύ απλά ξέρουν ότι πολλοί που παρακολουθούν τα γεγονότα, κοιτάζουν μόνο τα επικοινωνιακά και δεν αναλύουν τα στρατηγικά θέματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η αλλαγή φάσης, που προκάλεσαν τα γεγονότα στις 7 Οκτωβρίου, είναι τα ανάλογα δεδομένα που είχαμε και όταν έγινε η απόπειρα εναντίον των Δίδυμων Πύργων και κατά συνέπεια, δημιουργείται ένα γεγονός που δεν είναι απλώς ένα Dirac, αλλά ένα Heaviside με μια τεράστια ουρά. Τώρα εμείς αυτό που βλέπουμε είναι το μέγεθος της ουράς, πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν οι άνθρωποι, για να εξασφαλίσουν ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χωρίς να υπάρχει επέκταση, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να ελέγχουν και τι γίνεται σε επίπεδο επικοινωνίας, έτσι ώστε να πετύχουν αυτό το στόχο ορθολογικά και αποτελεσματικά.