85928 - Καταγραφή: Η μεγάλη εικόνα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και μέσα στο αεροπλάνο μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να σκεφτούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος εκτός πλαισίου. Έτσι όταν βλέπουμε από πάνω πώς είναι ο κόσμος, καταλαβαίνουμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί τοπικά τίποτα δεν φαίνεται από την όλη εικόνα που εμπεριέχει τα στοιχεία της υψηλής στρατηγικής.