85934 - Καταγραφή: Μη Άραβες αντιπρόσωποι Αράβων

Ν. Λυγερός

Επειδή τώρα επιτέλους κατάλαβαν μερικοί ότι δεν μπορεί η Τουρκία να λειτουργεί ως κυρίαρχη στον χώρο τον αραβικό, γιατί πολύ απλά δεν αποτελείται από Άραβες. Ένα άλλο πράγμα όμως που δεν έχει κατανοητό από όλους είναι ότι στο Ιράν δεν υπάρχουν Άραβες. Άρα στο Ιράν είναι Σιίτες, δεν είναι Σουνίτες και ουσιαστικά είναι Ινδοευρωπαίοι και όχι Σημίτες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και το Ιράν έχει ένα πρόβλημα για να αντιπροσωπεύει όλους τους άλλους αραβικούς λαούς, το οποίο όμως δεν το λέμε ξεκάθαρα. Άρα το λάθος που κάνουμε σε επίπεδο γεωπολιτικό είναι ότι επειδή ταυτίζουμε τους Μουσουλμάνους με τους Άραβες, έχουμε την εντύπωση ότι οποιαδήποτε χώρα είναι Μουσουλμανική, μπορεί να αντιπροσωπεύει τους Άραβες. Ξεχνάμε ένα άλλο  θέμα επίσης, ότι μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν Άραβες. Και ακόμα και βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι, άμα δεν διαφοροποιήσουμε τους Άραβες με τους Μουσουλμάνους, τους Σιίτες με τους Σουνίτες, τότε δεν καταλαβαίνουμε τι λειτουργεί και θεωρούμε ότι όλα είναι ταυτόσημα, ενώ είναι στρατηγικό λάθος.