86009 - Καταγραφή: Ο Χρόνος είναι μαζί μας

Ν. Λυγερός

Είμαστε στο μεγάλο νησί, όπως το βλέπετε, εδώ, τα χρώματα είναι χαρακτηριστικά και μας αγγίζουν. Στην άκρη του παραδοσιακού τρένου με τη γραμμή του, αντικρίζουμε το περιβάλλον που είναι δίπλα από την λίμνη και σκεφτόμαστε ότι αυτή την περίοδο, επειδή αλλάζουν όλα αυτά τα χρώματα, καταλαβαίνουμε διαφορετικά τον χρόνο και μας αγγίζει γιατί, ακόμα και ο καιρός αντιπροσωπεύει τον Χρόνο. Άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλοί άνθρωποι μιλάνε μόνο για το έτος, ενώ η ουσία είναι μέσα στις εποχές και αυτές οι εποχές είναι πιο κοντά στην Χρονοστρατηγική και το καλό είναι, ότι ακόμα και τα ζώα, ακόμα και τα πουλιά που ακούτε, στην πραγματικότητα λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, άρα μην εγκλωβίζεστε μέσα στο έτος, σκεφτείτε ότι ο Χρόνος είναι μαζί μας.