86012 - Η ανθρώπινη φύση

Ν. Λυγερός

Η ανθρώπινη φύση
είναι αυτή που δημιουργεί
την ομορφιά του Πάρκου
διότι χωρίς τον άνθρωπο
δεν θα υπήρχε καν
στο μυαλό των ανθρώπων
διότι θα ήταν πέραν
της φαντασίας τους
αφού δεν θα ξεπερνούσε
την πραγματικότητα.