86090 - Κάθε όργανο

Ν. Λυγερός

Κάθε όργανο
θέλει
τη δική του
περιποίηση
διότι
η φύση του
είναι διαφορετική
κι αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία
όταν πρόκειται
για κρουστά
αφού ακόμα
και το χτύπημα
πρέπει να γίνει
ανθρώπινο χάδι.