86106 - Καταγραφή: Αρμονική σχέση. Αμβούργο, 14/11/2023

Ν. Λυγερός

Αυτό που μας αρέσει εδώ στη Γερμανία είναι ότι τα σπίτια δείχνουν εμμέσως, με την δομή τους, με την παρουσία τους ότι σέβονται τις εποχές και είναι χαρακτηριστικό γιατί εδώ υπάρχει κρύο, εδώ υπάρχει και χιόνι. Άρα αυτές οι γωνίες αποδεικνύουν ότι έχει σημασία να σκεφτείς το σπίτι σου σε σχέση με τον καιρό και είναι ένας τρόπος να ζουν και εντός του Χρόνου.