86113 - Καταγραφή: Η ομορφιά της Γερμανίας

Ν. Λυγερός

Έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα αυτό εδώ το δέντρο, βέβαια εντάξει, είναι και το συνάδελφο όπου τα χρώματα είναι πολύ χαρακτηριστικά και μας αγγίζουν γιατί είναι έντονα, είναι όμορφα και σχετίζονται βέβαια όχι μόνο με την περίοδο, εννοώ την εποχή αλλά και με το χώρο. Είμαστε πραγματικά σε δέντρα που αποτελούν την ομορφιά της Γερμανίας.