86117 - Καταγραφή: Αγωγός East Med προς υλοποίηση

Ν. Λυγερός

Όταν συζητάμε για τον αγωγό East Med είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ένα project του οποίου είναι εφικτή η υλοποίησή του εντός της τριετίας. Αν το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε πρώτον ότι όλες οι συζητήσεις που γίνονται και καθυστερούν το έργο, απλώς μεταθέτουν την υλοποίησή του στο μέλλον και ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που αυτό το έργο ήταν ήδη PCI από το 2012 και είμαστε στο 2023, θα μπορούσε να είχε γίνει εδώ και χρόνια και να το αξιοποιούμε τώρα κι όχι να θεωρούμε ότι είναι ένα όπλο πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Στην πραγματικότητα το καθυστερήσαμε απλώς για λόγους γραφειοκρατικούς, το θέμα αν είναι εφικτό ή όχι, έχει ήδη αποφασιστεί και ξέρουμε ότι  ότι είναι εφικτό, αποτελεσματικό και απαραίτητο, από τότε που ήταν PCI ανακαλύψαμε νέα κοιτάσματα στην Κύπρο, προχωρήσαμε τις έρευνες στην Ελλάδα και επειδή έγινε το ανάλογο και στην Ιταλία, καταλαβαίνουμε ότι ο αγωγός East Med που ενώνει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά στη συνέχεια την Ιταλία, είναι πολύ σημαντικός, γιατί ενισχύει ενεργητικά τη συμμαχία της Ελλάδος με την Ιταλία και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Σημαίνει λοιπόν ότι αν το έχουμε στο μυαλό μας ότι η υλοποίηση μπορεί να γίνει εντός της τριετίας, τότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, δεν μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι απίθανο, αντιθέτως μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο, το οποίο θα δούμε να υλοποιείται και στη συνέχεια θα θεωρούμε ότι είναι απόλυτα λογικό που έγινε και βέβαια θα έχουμε ξεχάσει όλες τις θυσίες,  όλες τις μαρτυρίες, όλες τις προσπάθειες που έγιναν για περισσότερο από μία δεκαετία για να υλοποιηθεί ένα έργο τριετίας.