86118 - Καταγραφή: Συμβούλιο Ασφαλείας – Ψήφισμα μερικής παύσης πυρός του Ισραήλ

Ν. Λυγερός

Επιτέλους το Συμβούλιο Ασφαλείας παίρνει μια απόφαση και έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα, το οποίο επινόησε αρχικά η Μάλτα και αφορά μία τοπική παύση πυρός, η οποία δεν είναι βέβαια μία παύση πυρός, με την έννοια που την ακούγαμε στην αρχή, είναι μόνο η ιδέα για μερικές μέρες, οι οποίες είναι αρκετές, πέρασε το ψήφισμα ουσιαστικά με 12 ψήφους και 3 αποχές, αυτό έχει σημασία γιατί οι αποχές ήταν από την Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία, άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ μειωμένο από την πραγματικότητα, που ήθελαν μερικοί να προωθήσουν, ουσιαστικά κερδίζουμε χρόνο, κερδίζει χρόνο και το Ισραήλ για να συνεχίσει την επιχείρηση και ουσιαστικά να την κλείσει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μην έχουμε τις επιπτώσεις της επέκτασης. Άρα, η λύση που βρέθηκε, η οποία είναι ισορροπημένη και είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι το ανάλογο, ειδικά σε αυτό το πλαίσιο από το 2016, μας επιτρέπει να δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι γίνεται τώρα μία αλλαγή φάσης και μιλάμε ήδη για μία μορφή αποκλιμάκωσης.