86122 - Καταγραφή: Ζωή Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Έχει μεγάλη σημασία όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό να είμαστε με ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα, που μας μαθαίνουν πώς ζουν οι άνθρωποι τοπικά και μπαίνοντας στον τρόπο ζωής τους καταλαβαίνουμε τελικά πώς να είμαστε ανθρώπινοι, γιατί θυμόμαστε το τσιτάτο το τσεχικό, όσο πιο πολλές γλώσσες ξέρουμε τόσο πιο ανθρώπινοι είμαστε. Εδώ είναι το ανάλογο, όσο πιο πολλούς τρόπους ζωής ξέρουμε, τόσο πιο κοντά είμαστε στην Ανθρωπότητα.