86140 - Το δώρο των ψυχών

Ν. Λυγερός

Το δώρο των ψυχών
ήταν ένα νέο
μουσικό όργανο
που είχε έρθει
από τα βάθη
του Χρόνου
για να συνδυάσει
τα ακούσματα
της Ανθρωπότητας
ξεφεύγοντας
από τη λήθη.