86160 - Δεν καταδικάζουμε

Ν. Λυγερός

Δεν καταδικάζουμε
μόνο τους εγκληματίες
πρέπει να προστατέψουμε
και τους αθώους
αλλιώς δεν έχει νόημα
η αποστολή μας
διότι η Ανθρωπότητα
δεν μας ζητά
κάτι άλλο
για όσους
δεν έχουν
κάποια προστασία.