86235 - Ενέργεια και συνέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Ν. Λυγερός

Υπάρχει µία µεγάλη κινητικότητα στον τοµέα του φυσικού αερίου, η οποία µπορεί να µην είναι αντιληπτή από όλους µας, αλλά στον τοµέα των ειδικών είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει, όταν βλέπουµε ότι η Exxon Mobil ετοιµάζεται για το 2024 έως το 2026 να κάνει γεωτρήσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Αίγυπτο. Καταλαβαίνουµε ότι όλη αυτή η περιοχή την ενδιαφέρει, καταλαβαίνουµε επίσης ότι παίζει ένα τεράστιο θέµα σαν τεράστια αποθήκη φυσικού αερίου, η οποία µπορεί να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες βέβαια και σε αγωγούς του τύπου EastMed. Άρα όταν κοιτάζουμε ο καθένας τη χώρα του, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο έχουµε την εντύπωση ότι τα πράγµατα προχωρούν μόνο τοπικά. Όταν όµως έρχονται οι εταιρείες όπως είναι η Exxon Mobil, που θέλουν να παίξουν και στις τρεις χώρες, καταλαβαίνουµε ότι τα µεγέθη δεν είναι πια κλασικά, είναι στρατηγικά αποθέµατα. Επίσης, βλέπουµε ότι και από την πλευρά της η Eni προωθεί πάρα πολύ το θαλάσσιο οικόπεδο 6 στην Κύπρο, στην ΑΟΖ της Κύπρου, γιατί θεωρεί ότι αυτό από µόνο του µπορεί να είναι µία πηγή ενέργειας. Από τη στιγµή που µπορεί να γίνει µε έναν εύκολο τρόπο, θέλει να το προωθήσει έτσι ώστε να υπάρχουν άµεσες απολαβές, βέβαια και για την Κύπρο και για την ίδια την Eni. Όταν τα βάζουµε όλα αυτά µαζί, καταλαβαίνουµε ότι δεν υπάρχει µόνο ένα στρατηγικό μείγμα, αλλά µια πραγµατική συνέργεια η οποία επιτρέπει συνεργασίες και πέρα από το φυσικό αέριο, αλλά αυτό παραµένει κυρίαρχο και είναι ο κορµός αυτής της συνεργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι σε επίπεδο πολιτικό πρέπει και εµείς να το προωθήσουµε στις χώρες µας, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έτσι ώστε να είµαστε συντονισµένοι µε τη δυναµική που αναπτύσσεται και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο.