86238 - Αναγκαία η αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας

Ν. Λυγερός

Ξέραμε ότι η μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Ʃοφίας θα ήταν ένα πρόβληµα, αλλά δεν είχαµε υπολογίσει πόσο µεγάλο θα ήταν αυτό το πρόβληµα. Τώρα το βλέπουµε χειροπιαστά, εφόσον έχουµε θραύσµατα που πέφτουν από τον τρούλο και μάλιστα προκαλούν και φόβο στους επισκέπτες. Έχει µεγάλη σηµασία γιατί ακόµα και οι Τούρκοι είναι υποχρεωµένοι να πουν ότι αν δεν αποκατασταθεί η Αγία Ʃοφία µε τον τρόπο που πρέπει, τότε θα έχουμε ένα πρόβληµα και µε τον πρώτο σεισµό µπορεί και να καταρρεύσει όλο το κτίριο. Είναι σηµαντικό να το έχουµε στο µυαλό µας, γιατί δεν αρκεί να διαµαρτυρόµαστε µόνο όταν γίνεται αυτή η κίνηση -µιλάω βέβαια γι’ αυτό που έγινε τον Ʃεπτέµβριο του 2022- αλλά λέω απλώς ότι από εκεί και µετά πρέπει και εµείς να πάρουµε µία θέση και δεν είναι µόνο µία πολιτισµική κληρονοµιά, είναι ένα ιερό σύµβολο για εµάς, είναι τεράστιας σηµασίας και αν δεν το προστατέψουµε έμπρακτα και εννοώ αν δεν επηρεάσουμε και δεν σπρώξουμε την κατάσταση, έτσι ώστε η Τουρκία επιτέλους να περάσει σε ένα άλλο στάδιο και να υπάρχει μια αποκατάσταση, τότε δεν έχει νόηµα να λέµε ότι πιστεύουµε στην αξία της θρησκευτικά. Η πίστη όταν την έχεις, αλλάζει τα πάντα. Εδώ πρέπει να αλλάξει και το κτίριο.