86406 - Το θέμα της θέλησης

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις κάποιος να κάνει αυτό που θες, υπάρχει, επί της ουσίας κι ανθρώπινα, ένας μόνο τρόπος κι αυτός είναι απλός, αφού αρκεί να το θέλει. Το θέμα είναι πώς να θέλει; Διότι, όπως λέει ο Schopenhauer, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να θέλεις ό,τι θέλεις. Κι αυτή η δυσκολία είναι θεμελιακή για τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, τότε υπάρχει εξέλιξη στη σχέση, αλλιώς αποτελεί φθορά και δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί, αφού θα προκαλέσει όλο και μεγαλύτερο κόστος λόγω της δομικής καθυστέρησης. Σε αυτό το επίπεδο φαίνεται η προσφορά της Διδασκαλίας. Στην Έξυπνη Παιδεία οι μαθητές που θεωρούν ότι  δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι, αλλάζουν όταν ακολουθούν συμβουλές που τους επιτρέπουν να επιτευχθούν στόχοι που φαίνονταν αδιανόητοι πριν. Η εμπιστοσύνη προς τη Διδασκαλία επιτρέπει την ύπαρξη της υπέρβασης κι αυτή την υλοποίηση ενός οράματος. Έτσι ο εντοπισμος του εμποδίου, η εξήγηση της προσπέρασής του, αλλάζει και τη θέληση, αφού ανακαλύπτει ότι το αδιανόητο είναι εφικτό.