86480 - Η έννοια της αποστολής

Ν. Λυγερός

Η έννοια της αποστολής
εξελίσσεται με τη δράση
γιατί κάθε πράξη
αποδεικνύεται
ότι αποτελεί
βήμα πάνω
στο μονοπάτι
του φωτός.
Δεν υπάρχει πια
τίποτα
που να είναι αυτονόητο
διότι τα δεδομένα
εξασφαλίζουν
την ανθεκτική
πορεία
της εξέλιξης
της ψυχής.