86481 - Με τις δράσεις

Ν. Λυγερός

Με τις δράσεις
αντιλαμβάνεσαι
το μέγεθος
της αποστολής
αφού πολλαπλασιάζει
τις επιπτώσεις
χάρη στο έργο
που δεν είναι
γραμμικό
για να καλύψει
τις ανάγκες
των ανθρώπων
και πέρα
από τα αιτήματα
τα παραδοσιακά.