86489 - Οι κρίσεις

Ν. Λυγερός

Οι κρίσεις
αναδεικνύουν
ποια είναι
η ουσία
η οποία
δεν φαίνεται
όταν όλα κυλούν
ομαλά
επειδή
δεν υπάρχει
ανάγκη
να δράσει
για ν’ αλλάξει
την πραγματικότητα.
Γι’ αυτό είναι
τόσο σημαντικές
οι κρίσεις
για την εξέλιξη.