86490 - Κάθε στιγμή

Ν. Λυγερός

Κάθε στιγμή
έχει ουσία
μόνο αν αλλάζει
το παρελθόν
σε μέλλον
δηλαδή
όταν παράγει
γεγονός
που αλλάζει
ακόμα
και τα δεδομένα
πράγμα
που δεν είναι
αυτονόητο
για τους περισσότερους
ανθρώπους
επειδή δεν έχουν ζήσει
την εξαίρεση
του έργου.