86491 - Οι Ευρωπαίοι

Ν. Λυγερός

Οι Ευρωπαίοι
αντιλαμβάνονται
τι είναι πραγματικά
όταν εξετάζουν
τι κάνουν
οι άλλοι
και πόσο μακριά
κινούνται
από τις αξίες τους
ενώ θεωρούσαν
ότι ήταν
αυτονόητες
για όλους
τους άλλους
ενώ στην ουσία
αποτελούν
θεμελιακές
εξαιρέσεις.