86495 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά είναι
πολύ πιο σπάνια
απ’ ό,τι πιστεύεις
διότι χρειάζεται
μεγάλες υπερβάσεις
για να εκφραστεί
και να δράσει
ελεύθερα
πάνω στους άλλους
για να τους απελευθερώσει
από τα κατεχόμενα
του μυαλού τους
που τους εγκλωβίζουν
λόγω λήθης
και αδιαφορίας.