86497 - Πάνω από την Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Πάνω από την Ελλάδα
πετάμε σιωπηλά
και συνειδητοποιούμε
την ομορφιά
των τοπίων
που είναι
πάντα διαφορετικά
και πάντα
λουσμένα
με φως.
Αυτή η εικόνα
δεν έχει
καμία σχέση
με αυτά
που προβάλλουν
καθυστερημένες
ιδεολογίες.