86513 - Οι λυγερισμοί

Ν. Λυγερός

Οι λυγερισμοί
κάνουν καλό
στους ανθρώπους
διότι μιλούν
για τις ψυχές τους
και τους ενισχύουν
στην πορεία τους
αφού τους επιτρέπει
ν’ αγγίξουν
την ουσία
της ανθρώπινης
επανάστασης
του έργου
της Ανθρωπότητας.