86918 - Όταν είσαι της εφημερίδας

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι της εφημερίδας
είναι λογικό
να μισείς τα βιβλία
γιατί δεν έχουν
καμία σχέση
μεταξύ τους.
Τα βιβλία είναι
της Ανθρωπότητας
ενώ οι εφημερίδες
παραμένουν
στην καθημερινότητα
των κοινωνιών.