86955 - Η ανάλυση των δεδομένων

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση των δεδομένων
δεν λειτουργεί
μόνο στα παίγνια
τα στρατηγικά
αλλά και στη στρατηγική
για την ανάπτυξη
και διάδοση
ιδεών
πέρα των ορίων
που επιβάλλει
ο τοπικισμός.