87101 - Ο αποκλεισμός

Ν. Λυγερός

Ο αποκλεισμός
λειτουργεί πέρα
της αποκλειστικότητας.
Έτσι λειτουργεί
κι η αδιαφορία
πέρα του μίσους.
Δεν είναι άμεσα
κατανοητές
αυτές οι έννοιες
και μάλλον γι’ αυτό
είναι θεμελιακές.