87111 - Η κυπριακή αποστολή

Ν. Λυγερός

Η κυπριακή αποστολή
είναι απαραίτητη
λόγω εξελίξεων
διότι ακόμα
κι αν δεν είναι
όλες  κατανοητές
όλοι βλέπουν
ότι υπάρχει
μια κινητικότητα
που ξεπερνά
τα περιθώρια
τα κλασικά.
Γι’ αυτό είναι
αναγκαία
η ετοιμότητα.