87113 - Τα χιονισμένα βουνά

Ν. Λυγερός

Τα χιονισμένα βουνά
είναι μόνιμη θέα
αυτήν την περίοδο
όταν πετάς
πάνω από τη Γερμανία.
Είναι μια άλλη
αντανάκλαση
του ουρανού
επί της γης
που σε κάνει
να σκεφτείς
πιο ολιστικά
τα προβλήματα
αφού φαίνεται
το στρατηγικό
μείγμα ήδη.