87114 - Τα ποτάμια

Ν. Λυγερός

Τα ποτάμια
τρέχουν
ανάμεσα στα χιόνια
και θυμίζουν
τη λάβα
των ηφαιστείων
μόνο που δρουν
με άλλη ταχύτητα
για να διαμορφώσουν
καταστάσεις
που δεν είναι
πάντα
προβλέψιμες
λόγω των αμέτρητων
διακλαδώσεων.