87118 - Τώρα βλέπεις

Ν. Λυγερός

Τώρα βλέπεις
και πρακτικά
τι είναι
πραγματικά
η οργάνωση
του προγράμματος
για να υπάρχει
παραγωγή
του αναγκαίου
έργου
και συνειδητοποιείς
ποιες είναι
οι δυσκολίες
αλλά βέβαια
κι η ανικανότητα
μερικών
να το διαμορφώσουν.