87119 - Πόσο αστείο

Ν. Λυγερός

Πόσο αστείο
είναι τελικά
να κάνουν
ένα βουνό
με πράγματα
απλά,
επειδή
δεν έχουν
την ικανότητα
να αντεπεξέλθουν
στις απαιτήσεις
του έργου
μόνο και μόνο
επειδή έχουν
άλλες προτεραιότητες
λόγω ύπαρξης
εντός της κοινωνίας
χωρίς ανθρωπιά.