87126 - Η ετοιμότητα

Ν. Λυγερός

Η ετοιμότητα
πρέπει
να γίνεται
από παντού
για να υπάρξει
δράση
αποτελεσματική
και πράξη
ανθεκτική
αλλιώς
δημιουργούνται
αδυναμίες
που δεν έχουν
κανένα νόημα
για τη συνέχεια
και τη διάδοση
του έργου.