87128 - Διασχίζουμε

Ν. Λυγερός

Διασχίζουμε
άγνωστες περιοχές
λόγω αποστολής
αλλά δεν ξεχνάμε
να πάρουμε
από την καθεμιά
στοιχεία χαρακτηριστικά
για να εμπλουτίσουμε
τη ζωή μας
και πέραν
των ορίων
της ύπαρξης
διότι είναι
ο μόνος τρόπος
να είμαστε
ανθρώπινοι.