87129 - Τώρα

Ν. Λυγερός

Τώρα
πάνω από τη γη
το μόνο λευκό
που υπάρχει
είναι τα σύννεφα
διότι το χιόνι
έχει πλέον
εξαφανιστεί
λόγω του ήλιου
που χτυπά
αλύπητα
το έδαφος
με τα χάδια του
για να ζεστάνει
τα μέρη
όπου κατοικούν
οι άνθρωποι.