87130 - Ένας Θεός ξέρει

Ν. Λυγερός

Ένας Θεός ξέρει
γιατί τα άτομα
φοβούνται
τόσο πολύ
τον ήλιο
λες και ξέρουν
ότι η αλήθεια του
θα εξαφανίσει
τις σκιές
των ψεμάτων
και δεν θα μπορούν πια
να κοιτάζουν
τον εαυτό τους
στον καθρέφτη
της ανθρωπιάς
χωρίς κόστος.