87131 - Όταν σπαταλάς

Ν. Λυγερός

Όταν σπαταλάς
την ουσία
και το φως
δεν χάνεις
μόνο
κομμάτι
της ιεροσύνης
αλλά και της ανθρωπιάς
έτσι καταλήγεις
λόγω μιζέριας
να πέφτεις
πιο κάτω
από αυτούς
που δεν είχαν
πρόσβαση
διότι δεν διέπραξαν
κανένα έγκλημα.