87133 - Τα πρώτα νησιά

Ν. Λυγερός

Τα πρώτα νησιά
έκαναν την εμφάνισή τους
πάνω στο γαλάζιο
της θάλασσας
σαν ν’ ακολουθούσαν
το νοητικό σχήμα
των σύννεφων
στον ουρανό,
απλώς αυτά
έδωσαν
ταυτόχρονα
στους ανθρώπους
τη δυνατότητα
να ξαποστάσουν
και να παράγουν
πολιτισμό.