87134 - Πάνω από τα παράλια

Ν. Λυγερός

Πάνω από τα παράλια
αντιλαμβάνεσαι
και το μέγεθος
της ιστορίας
που έχει
διαμορφώσει
ακόμα
και το έδαφος
για να το κάνει
πιο ανθρώπινο
σαν να χτίζει
γέφυρες
του Χρόνου
εκεί όπου όλοι
έβλεπαν μόνο
τα όρια
της θάλασσας.