87136 - Σε κάθε εισβολή

Ν. Λυγερός

Σε κάθε εισβολή
ανακαλύπτεις
τη βαρβαρότητα
της απόπειρας
που προσπαθεί
με βίαιο τρόπο
ν’ αλλάξει
όλα τα δεδομένα
επειδή
δεν αντέχει
την εξέλιξη
των πραγμάτων
όταν αυτά
επηρεάζονται
από τη δράση
της ελευθερίας.