87139 - Με το φτερό

Ν. Λυγερός

Με το φτερό
του αεροσκάφους
καταλαβαίνεις
πόσο μεγάλη
είναι η διαδρομή
για την παραγωγή
του έργου
αλλιώς
λόγω μεγεθών
του ουρανού
και της θάλασσας
είναι δύσκολη
η κατανόηση
της πράξης
αλλά και του βάθους
της αποστολής.