87141 - Αν δεν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Αν δεν βλέπεις
τα λάθη
της πολιτικής
του παρελθόντος
πώς θέλεις
να διαμορφώσεις
ορθολογικά
εκείνη του μέλλοντος
αφού
δεν υπάρχει
καμία γέφυρα
του Χρόνου
που να ενώνει
αυτές τις προσπάθειες
και τις υπερβάσεις
για να βρεθεί
καινοτόμα
στρατηγική.