87145 - Αφρός ουσίας

Ν. Λυγερός

Αφρός ουσίας
είναι η Κύπρος
από την αρχή
αλλά μόνο
τώρα
καταλαβαίνεις
τη βαθύτητα
του έργου
της απελευθέρωσης
και πόσο
αναγκαία είναι
η πολυπλοκότητα
για να παραχθεί
το ποθούμενο
πέρα
από τα όρια
της κενότητας.