87147 - Το μέγεθος του έργου

Ν. Λυγερός

Το μέγεθος του έργου
είναι δύσκολα
αντιληπτό
για κάποιον
που είναι
μόνο θεατής
διότι
δεν έχει
πρόσβαση
στο παρασκήνιο
και δεν βλέπει
τη βαθύτητα
της παραγωγής
και την πολυκυκλικότητα
της δημιουργίας.