87148 - Στην άκρη

Ν. Λυγερός

Στην άκρη
της Κύπρου
συνειδητοποιείς
σε πόσα μέρη
έχουμε δράση
για την προετοιμασία
του νέου κύκλου
γιατί ποτέ πριν
δεν είχες δει
ταυτόχρονα
τόσα σημεία
που να σου θυμίζουν
τα Ευαγγέλια
και την Αποκάλυψη.