87149 - Τα νέα τοπία

Ν. Λυγερός

Τα νέα τοπία
αναδεικνύουν
έναν κρυφό πλούτο
που ξεπερνά
την απλοϊκή
φαντασία
έτσι δίνεις
μεγαλύτερη
σημασία
και στο έργο
της απελευθέρωσης
αφού αντιλαμβάνεσαι
πόσο αναγκαίο
είναι
για τη συνέχεια
της ζωής
των ανθρώπων.