87156 - Στο κοιμητήριο Τρικώμου

Ν. Λυγερός

Στο κοιμητήριο Τρικώμου
τέσσερις τάφοι
περίμεναν να βάλουμε
τους νέους σταυρούς
για τη μνήμη των νεκρών
κι αυτό έγινε
γιατί υπήρχε θέληση
κι αναγνώριση του έργου
που συνδυάστηκε
με τη γενναιοδωρία
των ανθρώπων
που ήθελαν να βοηθήσουν
επί του πρακτέου
στην διατήρηση
και την αναθεμελίωση
της μνημοσύνης.