87157 - Κάθε νέος σταυρός

Ν. Λυγερός

Κάθε νέος σταυρός
που έρχεται
να υπενθυμίσει
την τοποθεσία
του νεκρού μας
ακόμα κι αν είναι
άγνωστος σε μας
χαροποιεί
τους δικούς του
διότι η πράξη τους
κάνει τη διαφορά
κι αποδεικνύει
ότι αντιστέκονται
πραγματικά
στο κατοχικό
καθεστώς
που θέλει να επιβάλει
τη λήθη.